„Ełk, tu czytam – wędrowne książki”
Ełk 22/10/2019

Projekt, dzięki któremu osoby starsze mogą bezpłatnie wypożyczyć książki był głównym tematem dzisiejszej rozmowy z naszymi gośćmi. Urszula Michalak oraz Julita Koronkiewicz, przedstawicielki stowarzyszenia „Plejada”, a także Danuta Jaworska – reprezentantka klubu seniora „Senior +” opowiedziały o realizowanym grancie „Ełk, tu czytam – wędrowne książki”.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook