Ełckie szkoły w rankingu „Perspektyw”
Ełk 13/01/2017

I LO, szkoła, liceum ogólniak 1

Trzy ełckie placówki w pierwszej dwudziestce Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017. Wśród szkół z województwa warmińsko-mazurskiego I Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na 6. pozycji, natomiast II Liceum Ogólnokształcące na 13. Jeżeli chodzi o najlepsze technika w województwie to Zespół Szkół nr 5 zajął 16. miejsce. W rankingu ogólnopolskim ełckie szkoły plasują się dopiero w drugiej setce.

Placówki zostały ocenione na podstawie takich kryteriów jak: wyniki matur czy sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. W przypadku techników – wyników egzaminów zawodowych.

– Cieszymy się, że nasze szkoły pojawiły się w rankingu. Mamy wysoki poziom zdawalności matur, ale również nasze placówki mogą pochwalić się ciekawymi projektami – mówi starosta ełcki, Marek Chojnowski.

 

I Liceum Ogólnokształcące w Ełku zanotowało spadek w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem. Z miejsca trzeciego w województwie spadło na szóste. W ogólnopolskim zestawieniu z pozycji 113. spadło na 163. Dodajmy, że w roku 2015 I LO plasowało się w pierwszej setce najlepszych szkół w kraju.

– Raz jesteśmy wysoko w rankingu, innym razem spadamy. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy dumni z naszych uczniów – mówi Robert Hoffmann, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku.

 

Jeżeli chodzi o inne szkoły w regionie w rankingu pojawia się jeszcze I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego z Giżycka. Szkoła w województwie jest na 14. miejscu. Wśród najlepszych techników w województwie trzecie miejsce zajmuje Technikum w ZS Zawodowych im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook