Dzieci posadziły 150 sadzonek
Bakałarzewo 19/10/2020

150 sadzonek lipy drobnolistnej miododajnej zasadzili wokół swojej szkoły uczniowie podstawówki w Bakałarzewie. W ten sposób szkoła kształtuje wśród uczniów postawy proekologiczne, uczy wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego i szacunku do przyrody. Jednocześnie propaguje wiedzę o życiu i ochronie pszczół i ich bardzo ważnej roli w życiu człowieka.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook