Drożej za prąd
Suwałki 28/11/2019

O pięć milionów złotych więcej za prąd zapłaci w ciągu dwóch najbliższych lat Miasto Suwałki. Powodem są podwyżki cen energii elektrycznej. Przykładowo, na oświetlenie uliczne samorząd będzie musiał przeznaczyć prawie milion złotych więcej niż dotychczas. Prąd w spółkach komunalnych będzie kosztował blisko milion osiemset tysięcy złotych więcej, a jednostkach miejskich około dwa miliony trzysta tysięcy złotych więcej. W każdym z tych trzech przypadków jest to wzrost o 47,8%. Informację podał Urząd Miejski w Suwałkach. Dodajmy, że miasto nabywa prąd w ramach grupy zakupowej, na którą składa się 46 podmiotów. Poza miejskimi jednostkami organizacyjnymi i spółkami komunalnymi, z wyjątkiem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, należą do niej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, spółdzielnie mieszkaniowe oraz Szpital Wojewódzki w Suwałkach. Podwyżki dotyczą wszystkich członków tej grupy.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2020. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook