Dotacje na kulturę
Suwałki 20/01/2016

urzad miejski

Niemal 70-ąt tysięcy złotych trafi do suwalskich stowarzyszeń i fundacji na wspieranie inicjatyw kulturalnych w regionie. To kolejna transza dotacji z Urzędu Miejskiego. Najwięcej, bo 10 tysięcy złotych otrzyma suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki na organizację koncertu jubileuszowego z okazji 20-lecia Chóru Kameralnego Viva Musica. Na pieniądze mogą też liczyć między innymi: Fundacja Art-SOS Alicji Roszkowskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat czy Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook