Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji
Suwałki 27/06/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach otrzyma dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Podlaskiego. Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę infrastruktury placówki oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Przyczyni się to do rozwoju kompleksowych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych. Wartość inwestycji to 5 milionów 900 tysięcy złotych. Dotacja wyniesie 3 miliony 400 tysięcy.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook