Dofinansowanie nauki niepełnosprawnych
powiat gołdapski 07/09/2017

O dofinansowanie mogą starać się osoby niepełnosprawne z powiatu gołdapskiego podejmujące naukę w szkołach policealnych i uczelniach wyższych. Wsparcie można uzyskać dzięki programowi „Aktywny Samorząd” realizowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Co zrobić żeby otrzymać wsparcie? Wyjaśnia Emilia Beker z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 października. W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało ponad 20 osób niepełnosprawnych z powiatu gołdapskiego.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook