Dofinansowanie do wyprawki szkolnej
18/08/2015

wyprrr

Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego, a razem z nim wydatki związane z zakupem wyprawki. O dofinansowanie na jej zakup mogą ubiegać się rodzice dzieci uczących się w klasie 3 szkoły podstawowej i młodzieży, która rozpocznie naukę w klasie 4 szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparciem finansowym zostaną objęte również dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. -Wysokość dofinansowania wynosi od 175 zł do 770 zł. By je otrzymać należy spełniać pewne kryteria. Istotny jest dochód, który nie może przekroczyć  574 zł netto miesięcznie na członka rodziny,  mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Gdy w rodzinie występuje niepełnosprawność,  długotrwałe bezrobocie, czy ciężka choroba, dochód może być wyższy, dodaje włodarz. Wnioski należy składać do 8 września w placówce do której uczęszcza uczeń. Należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, bądź uzasadnienie, gdy dochód jest wyższy. W ubiegłym roku wyprawki przyznano 654 uczniom, a ich łączna kwota wyniosła ponad 162 tysiące złotych. Środki w całości pochodziły z budżetu państwa.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook