Dodatkowy, poranny kurs
Ełk 30/08/2017

Dodatkowy, poranny kurs z osiedla Konieczki i Jeziorna uruchomi Miejski Zakład Komunikacji w Ełku. Mowa o połączeniu na linii nr 7. Od 1 września pasażerowie będą mogli wyjechać o godzinie 6:20 z os. Konieczki, a o godzinie 7:24 z os. Jeziorna. Dodatkowo nastąpi przesunięcie godzin wyjazdu z os. Konieczki z 11:30 na godzinę 12:00 .

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook