Dobrze służą miastu
Ełk 06/04/2017

policja-w-Ratuszu-e1491

Pięcioro funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Ełku nagrodzonych! To sierżant Dorota Wrzosek, starszy sierżant Mariusz Akacki, sierżant sztabowy Cezary Błaszkiewicz, sierżant sztabowy Andrzej Dymek i sierżant sztabowy Marek Wrzosek. Do mundurowych trafiły nagrody finansowe i listy gratulacyjne. Nagrody od prezydenta Ełku otrzymali ci, którzy w swojej codziennej służbie wykazują się profesjonalizmem działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście.

Dorota Wrzosek jest policjantką z zespołu wykroczeń. Wielokrotnie doprowadzała do ustalenia sprawców wykroczeń najbardziej uciążliwych społecznie.Mariusz Akacki pełniąc służbę w Wydziale Ruchu Drogowego skutecznie zwalcza tak zwanych „piratów drogowych” co przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa na drogach.
Skutecznością w działaniach wykazuje się kolejny wyróżniony funkcjonariusz- Cezary Błaszkiewicz z referatu patrolowo-interwencyjnego. Dzięki zaangażowaniu w codzienną służbę doprowadził do ujęcia sprawców pobicia i usiłowania rozboju, wandali mających na sumieniu wybicie witryny w sklepie czy uszkodzenia samochodów.
Wśród nagrodzonych ełckich policjantów jest również dzielnicowy- Andrzej Dymek. Funkcjonariusz wykazuje się aktywną współpracą z innymi instytucjami na rzecz pomocy osobom najbardziej potrzebującym, zwłaszcza samotnym i starszym. W czasie codziennej służby wykazuje się podejmowaniem działań służącym poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.
Zatrzymaniem sprawców pobicia i usiłowania rozboju czy kradzieży puszki z datkami kolędowymi pochwalić się może Marek Wrzosek. Funkcjonariusz   referatu patrolowo-interwencyjnego wielokrotnie podejmuje interwencje dotyczące przede wszystkim czynów o charakterze chuligańskim i zakłóceń porządku publicznego.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook