Do kogo trafi Nagroda Ełckiego Bociana 2019?
powiat ełcki 20/02/2019

Osoby, inicjatywy i instytucje szczególnie zasłużone dla rozwoju powiatu ełckiego kolejny raz nagrodzi miejscowe starostwo powiatowe. Zgłaszać już można kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian 2019”.

Ustanowiona została przez Radę Powiatu Ełckiego. Przyznawana jest w ośmiu dziedzinach. To: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring oraz nagrody specjalne. Te ostatnie przyznawane są w dziedzinach niewymienionych wcześniej lub osobom czy podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego.

Kandydatów do Nagrody Ełckiego Bociana zgłaszać mogą: Rada Powiatu Ełckiego, Zarząd Powiatu Ełckiego, starosta, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Wnioski składać można w sekretariacie ełckiego starostwa do 30 marca.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook