Do Ełku wraca wojsko
Ełk 14/02/2019

To już pewne – jeszcze w tym roku powstanie w Ełku 44. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.

Dowództwo terytorialsów na Warmii i Mazurach rozpoczęło kompletowanie kadry szkoleniowej. Część oficerów objęła już stanowiska i na razie wspomaga szkolenie rekrutów w innych miejscach, chociażby w Giżycku. Pomyślnie przebiegły także rozmowy wojskowych z władzami miasta na temat pozyskania infrastruktury szkoleniowej. Tutaj decyzja już zapadła.

Jak mówi pułkownik Mirosław Bryś, dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej – są to istniejące budynki, które wojsko zaadaptuje na swoje potrzeby.

Dawne, ogrodzone żelbetonowym murem koszary mieszczą między innymi kilka budynków i wiatę, a także linię energetyczną. Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku tłumaczy, że przed powstaniem Wojsk Obrony Terytorialnej (piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP) Agencja Mienia Wojskowego chciała ten teren sprzedać.

Oprócz 44. Batalionu Lekkiej Piechoty w Ełku powstaną też dwie kompanie – saperów i wsparcia. Pełen cykl szkolenia terytorialsa trwa 3 lata. W założeniu formacja ta ma umożliwiać pogodzenie życia zawodowego ze służbą. Szkolenia najczęściej odbywają się w weekendy, jednak w pozostałe dni miesiąca żołnierze mają być dyspozycyjni.

Tylko w 2018 roku na Warmii i Mazurach udało się sformować trzy bataliony Wojsk Obrony Terytorialnej: w Olsztynie, Braniewie i Giżycku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook