Dłużnicy nie płacą podatków. W miejskiej kasie brakuje 3 mln zł
Ełk 01/03/2016

kasa_4

Prawie 3 miliony złotych wynosi zadłużenie podatników na koniec roku 2015 względem Urzędu Miasta w Ełku. Dla przykładu podamy, że kwota ta jest równoznaczna z kosztem wykonanego remontu ul.Piłsudskiego. Na wysokość zadłużenia względem miasta składają się niezapłacone podatki od nieruchomości – w kwocie ponad 350 tysięcy złotych- i od środków transportowych. Tu dłużnicy zalegają z kwotą około 16 tysięcy złotych. Największym dłużnikiem miasta jest właściciel jednej z nieruchomości przy ul. Bora-Komorowskiego. Tu zadłużenie wynosi blisko 2,5 miliona złotych. Miasto stara się odzyskać należne mu pieniądze już od kilku lat, jednak kwota zadłużenia rośnie, a wraz z nią należne ustawowo odsetki.  Mówi Jarosław Wróbel skarbnik miasta

 

Miasto, by odzyskać należności wysyła do dłużników upomnienia, a następnie wystawiane są tytuły wykonawcze.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook