Dekomunizacja ulic
Warmińsko-mazurskie 09/09/2016

ipnnn

W co najmniej 35 miejscowościach na Warmii i Mazurach są ulice i place, których nazwy upamiętniają działaczy, wydarzenia i organizacje z czasów PRL – to szacunki olsztyńskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Takie ulice są m.in. w Piszu, Wydminach, Giżycku, Orzyszu, Olecku i Gołdapi. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną, która weszła w życie 2 września, samorządy mają rok na zmianę nazw, które mogą być uważane za propagujące lub upamiętniające komunizm. W określeniu, czy dana nazwa podlega tym przepisom, gminom ma pomagać IPN. Do olsztyńskiej delegatury Instytutu dotychczas wpłynęły trzy formalne wnioski z prośbą o wydanie opinii na temat nazw ulic. Złożyły je władze Nidzicy, gminy Rozogi i Gołdapi.

Samorząd Gołdapi wysłał nam listę wszystkich ulic do weryfikacji – informuje dr Waldemar Brenda, naczelnik delegatury IPN w Olsztynie.

 

Co ważne mieszkańcy miejscowości, w których nazwy ulic zostaną zmienione nie będą musieli aktualizować i zmieniać dowodów tożsamości.

 

Jeśli samorządy w ciągu roku nie zmienią nazw ulic, które upamiętniają komunizm, obowiązek spadnie na wojewodę.

 

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook