Czy odwołają skarbnika?
Augustów 17/11/2017

Uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Urzędu Miasta Augustów rozpatrzą niebawem miejscy rajcy. Projekt po piśmie Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożył Wojciech Walulik, burmistrz miasta. W ocenie CBA urzędnik łącząc funkcję skarbnika miasta i skarbnika Koła Łowieckiego „Hańcza” w Suwałkach narusza przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do radnych. Filip Chodkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie poddaje w wątpliwość opinię CBA. Uważa, że odwołania skarbnika chce burmistrz.

Sam Wojciech Walulik twierdzi, że składając uchwałę wykonuje jedynie swoje powinności. Cała sprawa przypomina sytuacje z Olecka, kiedy to CBA wystąpiło o odwołanie Wacława Olszewskiego ze stanowiska burmistrza, bo równocześnie pełnił funkcję prezesa Koła Łowieckiego „Sarna”. W Olecku po odwołaniach sądowych wszystko skończyło się przedterminowymi wyborami. Filip Chodkiewicz przyznaje, że zna olecki przypadek. Mimo to, jest przekonany, że nie ma powodu, aby odwoływać skarbnika.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook