Ciężkie zadanie dla jury
Ełk 05/09/2017

119 prac wpłynęło na I Międzynarodowy Konkurs Literacki Siegfrieda Lenza „Oblicza Europy”. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku oraz samorząd miasta. Według regulaminu w pracach konkursowych powinna pojawić się tematyka „Małych Ojczyzn”. Powinny pojawiać się również elementy dialogu międzykulturowego o charakterze społeczno-kulturowym, środowiskowym i ekonomicznym. Ważne są również tematy związane z tożsamością mieszkańców danego regionu i szerzenie wzajemnej tolerancji w duchu twórczości Siegfrieda Lenza.
– Do wygrania jest 10 tysięcy złotych – mówi Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook