Budżet przyjęty jednomyślnie
22/12/2015

głosowanieradamiasta

Jednogłośnie ełccy radni miejscy przyjęli budżet na 2016 rok. Zakłada on wydatki na kwotę 190 milionów złotych przy dochodach 188 milionów 300 tysięcy złotych. Dochody miasta to między innymi: wpływy z podatków lokalnych, subwencje czy dotacje. W przyszłym roku zrealizowane zostaną inwestycje na kwotę prawie 30 milionów złotych. Będą to między innymi: modernizacja ulicy Suwalskiej, budowa trzech boisk na osiedlu Północ II czy siłowni zewnętrznych- mówi prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

W budżecie miasta Ełku znalazły się także środki dla organizacji pozarządowych, na zabytki, na inicjatywy lokalne czy stypendia sportowe, artystyczne i za wyniki w nauce. Projekt budżetu zakłada także, że w przyszłym roku spadnie zadłużenie inwestycyjne. Na koniec 2016 będzie wynosiło około 30 % – dodaje Andrukiewicz.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook