„Błogosławiona Bolesławo, … , prowadź nas”
29/12/2015
boleslawa

Foto: HG

W II Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas” mogą wziąć udział dzieci i młodzież oraz dorośli z Polski i zagranicy, w tym mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego. Celem konkursu jest popularyzacja życia i dzieła bł. Bolesławy Lament, wyniesionej na ołtarze przez św. Jana Pawła II, uzmysłowienie doniosłości i aktualności misji błogosławionej we współczesnej rzeczywistości. Uczestnicy konkursu- dzieci, młodzież i dorośli- powinni wykonać pracę plastyczną ilustrując dowolnie wybraną scenę z życia i działalności bł. Bolesławy. Tematem pracy nie może być tylko wizerunek. Wiersz, modlitwa, opowiadanie, wywiad powinny nawiązywać do działalności błogosławionej.

Prace konkursowe należy przesłać do 1 marca z dopiskiem Konkurs na adres: ul. Młynarska 12, 13-100 NIDZICA. Organizatorem jest Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://katecheza.olsztyn.pl/konkursy-olimpiady.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook