Bieg w DPS Kalina
Suwałki 15/06/2018

Seniorzy, niepełnosprawni i dzieci ścigali się we wtorek (20.06) w Suwałkach. Wszystko z okazji corocznego Integracyjnego Biegu Ulicznego, który organizuje Dom Pomocy Społecznej „Kalina” na czele z Barbara Burbą, dyrektorem placówki. W zabawie uczestniczyli pensjonariusze domów pomocy z regionu i Litwy oraz podopieczni warsztatów terapii zajęciowej i uczniowie miejscowych szkół. Mimo podeszłego wieku i związanych z nim trudności pensjonariusze z wielką radością uczestniczyli w biegu. DPS zaprasza młodzież, aby nauczyć młodych tolerancji i życzliwości dla seniorów.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2021. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook