Bezpłatne kursy zawodowe
23/06/2015

ckkk

Bezpłatne kursy zawodowe organizuje Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Oferty są dwie. Pierwsza skierowana jest do osób w wieku od 16 do 18 lat, które mają problemy z nauką, bądź znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogły kontynuować nauki. – W nowym roku szkolnym będą to kursy w zawodach, hydraulik, murarz-tynkarz, cieśla, ślusarz, oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wylicza Magdalena Lulewicz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Zajęcia odbywają się w formie dziennej, trzy dni w tygodniu. Druga oferta skierowana jest do osób dorosłych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub ze względu na trudność w znalezieniu pracy w swoim zawodzie przekwalifikować się. Placówka oferuje ponad 14 kierunków- od administracyjnych, rachunkowych i turystycznych, po mechaniczne. Jak powiedziała Jolanta Mikołajczyk, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku – oferta ciągle się zmienia i jest dostosowywana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook