Bezpłatne badania profilaktyczne
Ełk 20/08/2018

Bezpłatne badania dzieci pod kątem występowania pasożytów układu pokarmowego prowadzone będą na Warmii i Mazurach. Akcja, w którą zaangażowane są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie oraz miejscowy Państwowy Inspektor Sanitarny, prowadzona będzie w nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019 na przełomie września i października. Badaniami objęte zostaną dzieci w wieku 5 i 6 lat. Przede wszystkim te, które uczęszczają do przedszkoli, rozpoczną edukacje wczesnoszkolną lub pozostają pod opieką domów dziecka.

Ostatnie takie badania przeprowadzone zostały w latach 2003-2006. Wykazały dużą częstotliwość występowania pasożytów wśród dzieci przebywających w zamkniętych skupiskach. Mowa tu o takich zakażeniach jak: owsik, lamblia, glista ludzka, włosogłówka oraz węgorek. Zakażenia stwierdzono u blisko 10% przebadanych dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz 40% maluchów przebywających pod opieką w domach dziecka.

Wyniki te pokazują, że konieczne jest powtórzenie badań. Jak zaznaczają organizatorzy akcji, pozwolą one na określenie, jaka jest obecnie częstotliwość występowania pasożytów jelitowych w zamkniętych grupach dzieci, a co za tym idzie, podjęcie leczenia i szeroko podjętej profilaktyki.

Bardzo ważne jest podjęcie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń. Będą one prowadzone we współpracy z domami dziecka, przedszkolami i rodzicami. O sposobach zapobiegania zakażeniom dowiedzieć się będzie można dzięki prowadzonej równolegle kampanii informacyjnej. Jak zaznaczają lekarze, w przypadku tego rodzaju zakażeń profilaktyka jest bardzo ważna. Podstawą jest dokładne mycie rąk, nieużywanie wspólnych ręczników oraz systematyczne obcinanie paznokci.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook