Badanie słuchu uczniów z terenów wiejskich.
25/08/2015

Ucho

Od września ruszają bezpłatne badania słuchu dla dzieci rolników.  Jest to już czwarta edycja programu, poprzednie pokazały, że nawet co 6 dziecko może mieć problem ze słuchem. Może to skutkować zaburzeniami koncentracji, problemami z nauką, trudnościami w mówieniu czy pisaniu. Akcja skierowana jest głównie do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Placówki otrzymają formularze dla rodziców. W przypadku braku zgody rodzica na wykonanie badania, z możliwości tej może skorzystać starsze dziecko. W umówionym terminie do szkoły przyjeżdżają wykwalifikowane osoby i dokonują przesiewowego badania słuchu.  Wszystko odbywa się w czasie zajęć lekcyjnych – mówi Krzysztof Kochanek, koordynator projektu ze Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących “Człowiek – Człowiekowi”. W powiecie ełckim badaniami objętych zostanie 380 dzieci z 15 szkół podstawowych,  informuje Dariusz Mońko z ełckiego KRUSU. Realizacja programu jest możliwa dzięki współpracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących “Człowiek-Człowiekowi” .

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook