Artyści pojawią się na ełckiej promenadzie
Ełk 23/06/2022

Jest odpowiedź na propozycję radnego Mirosława Sawczyńskiego dotyczącą umożliwienia artystom bezpłatnej prezentacji swojej twórczości przy ełckiej promenadzie. Władze miasta już wydały na to zgodę Ełckiemu Stowarzyszeniu Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych ESTIAN. Radny Sawczyński uważa, że takie działania ożywią tę część miasta, a obecność artystów pomoże także restauratorom, którzy boleśnie odczuli skutki covidowych lockdownów.

Artyści zainteresowani prezentacją swoich prac, umiejętności, talentów w rejonie nadjeziornego deptaka mogą wnioskować o nieodpłatne wykorzystanie w tym celu gruntu komunalnego. Co istotne, powinni każdorazowo zwrócić się z oficjalnym pismem w tej sprawie do ełckiego ratusza.
Sawczyński widzi szansę na rozwój tej inicjatywy.

Do tego tematu wrócimy.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook