Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych
Ełk 25/01/2016

Monar, bezdomni, noclegownia

12 osób bezdomnych zostało objętych Programem Aktywizacji i Integracji realizowanym przez dwie ełckie noclegownie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku. W jego ramach podopieczni placówki prowadzonej przez Monar Markot oraz Caritas nabywają umiejętności, które pomogą im wrócić na rynek pracy. -Program miał być realizowany do końca ubiegłego roku, ale ze względu na to, że przynosi bardzo dobre efekty, został przedłużony o kolejne dwa miesiące – mówi Nikodem Kemicer, kierownik noclegowni Monar-Markot w Ełku.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook