„Akcja Wisła”
Ełk 14/07/2017

„Akcja Wisła” – mazurskie aspekty, to temat konferencji popularnonaukowej, która odbyła się w piątek (14.07) w Ełku. W tym roku mija 70 lat od tamtych wydarzeń. W 1947 roku rozpoczęła się akcja deportacji z terenów północno-wschodniej Polski około 150 tysięcy Ukraińców. Były to m.in. okolice Lublina i Rzeszowa. Ponad 57 tysięcy Ukraińców trafiło na Warmię i Mazury, dwa transporty skierowano do powiatów ełckiego i oleckiego. Było to około 900 osób.
– Celem tych działań było rozbicie podziemia ukraińskiego i asymilacja Ukraińców – mówi prof. Roman Drozd z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Przesiedlanych osiedlano w opuszczonych domach, bez okien, dachów i drzwi. Wielu nie przyznawało się do swojego pochodzenia mówi prof. Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego.

– Z represjami przesiedleni Ukraińcy musieli się zmagać aż do lat 90 ubiegłego wieku, mówi Radiu Bayer fm dr Arkadiusz Słabig z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Jednym z wysiedlonych w 1947 roku był ks. Mirosław Ripecki. Duchowny trafił do wsi Chrzanowo koło Ełku i tam w przydzielonym mieszkaniu odprawiał nabożeństwa dla ludności ukraińskiej. To właśnie wysiedleńcy byli pierwszymi założycielami parafii prawosławnej w Ełku.
– Niektórzy z nich nadal żyją – przyznaje, ks. Łukasz Ławreszuk, proboszcz Parafii Prawosławnej p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Ełku

Organizatorem konferencji „Akcja Wisła” – mazurskie aspekty było Muzeum Historyczne w Ełku oraz Związek Ukraińców w Polsce.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook