Agnieszka Strzała – nauczyciel ZS nr 5 w Ełku
Ełk 12/10/2017

Jublileusz 70-lecia istnienia świętuje w tym roku Zespół Szkół nr 5 w Ełku. Placówka powstała jako Państwowe Gimnazjum Handlowe w Ełku, a jej historia sięga 12 października 1947 roku. W wyniku dalszych zmian organizacyjnych szkoła zmieniała nazwy – w 1949 roku było to Liceum Administracyjno-Handlowe I i II-go stopnia, a dwa lata później Technikum Handlowym Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Następnie uruchomiono 5-letnie Technikum Ekonomiczne, a w 1961 roku Wydział Zaoczny Technikum Ekonomicznego dla Pracujących. We wrześniu 1962 roku nastąpiła zmiana nazwy na Zespół Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” w Ełku. W 1981 roku przemianowano szkołę na Zespół Szkół Zawodowych im. Karola Brzostowskiego w Ełku, w którego skład weszło m.in. 4-letnie Technikum Zawodowe o specjalności żywienie zbiorowe. W 1990 roku w wyniku kolejnej zmiany utworzono Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Brzostowskiego. Od grudnia 2001 roku szkoła nosi nazwę Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku, w którym funkcjonuje Technikum nr 5.

Więcej o historii, jubileuszu i  przyszłości szkoły usłyszycie w dźwięku poniżej.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook