A. Abramowicz i P. Szczepański
Ełk 08/07/2016

A. Abramowicz i P. Szczepański

W ramach projektu „Spotkajmy się w Polsce” w Orzyszu wypoczywa 40 osobowa grupa Polonii białoruskiej z Mińska i okolic. Jest to już czwarta grupa, w sumie w Polsce kolonie spędzi 160 osób z Białorusi. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o Polsce oraz wzrost umiejętności komunikowania się w języku polskim. Dzieci i młodzież uczestniczą m.in. w zajęciach z lektorem języka polskiego, nauczycielem historii, geografii, trenerem ds. wolontariatu. Dodatkowo przewidziano wycieczki, które pozwolą na poznanie m.in. kultury Warmii i Mazur. Uczestnicy koloni odwiedzili m.in. Świętą Lipkę i Giżycko. W wypoczynku uczestniczy także polska młodzież, co pozwala na integrację młodzieży z obu krajów. O wypoczynku w Orzyszu opowiadali dzisiaj na naszej antenie Ania Abramowicz uczestnik koloni oraz Paweł Szczepański z Caritas Diecezji Ełckie.  Projekt współfinansowany jest ze środków Kancelarii Senatu.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook