98 Rocznica Powstania Sejneńskiego
Sejny 23/08/2017

98 lat temu, w nocy z 22 na 23 sierpnia 1919 roku, na Sejneńszczyźnie wybuchło powstanie zbrojne przeciw Litwinom, zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową. Powstanie sejneńskie zakończyło się sukcesem – 28 sierpnia Polacy opanowali Sejny. 13 września do miasta przyjechał Naczelnik Józef Piłsudski. Ten mało znany epizod wpłynął bardzo poważnie na historię Polski. Przyczyną powstania był spór o przynależność terytorialną i administracyjną powiatu sejneńskiego. 26 lipca 1919 roku Rada Najwyższa Ententy wyznaczyła linię demarkacyjną linii Focha. Litwa chciała przyznać sobie Sejny, ale Polacy nie chcieli na to pozwolić. Ppor. Adama Rudnicki dowodził blisko tysiącem uzbrojonych ludzi i zdecydował się na siłowe rozwiązanie kwestii przynależności terytorialnej Sejn i okolic. Polacy byli uzbrojeni w pięć kompanii piechoty i szwadron kawalerii. Litwini mieli większą przewagę, dysponując 1200 żołnierzami piechoty i 120 kawalerii. W walkach zginęło 37 Polaków, straty Litwinów nie są znane.Warto podkreślić, że Powstanie Sejneńskie to jedno z czterech – obok powstania wielkopolskiego z 1806 roku, powstania wielkopolskiego z lat 1918-1919 i II powstania śląskiego – zwycięskich powstań w dziejach Polski.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook