85 km dróg do remontu
warmińsko-mazurskie 28/01/2016

droga

Ponad 85 km dróg zostanie w tym roku zmodernizowanych na Warmii i Mazurach w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycje w połowie będą finansowane przez samorządy, a druga połowa pochodzić będzie z budżetu państwa. Łączna wartość dofinansowania to prawie 48 milionów złotych.

Na drogach powiatowych w województwie realizowanych będzie 15 zadań. W powiecie ełckim dofinansowaniem objęty został ponad 4-kilometrowy odcinek drogi na trasie Sokoły Jeziorne-Marchewki. Wartość inwestycji to prawie 4 miliony złotych.

– O pozostałych modernizacjach, które będą prowadzone we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego mówi Stanisław Kowalski, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dofinansowanie otrzymają również gminy Giżycko i Wydminy.

W województwie podlaskim na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazła się m.in. przebudowa ul. Robotniczej w Grajewie. Wartość inwestycji to ponad 5 mln 700 tysięcy złotych.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook