75 uczniów nagrodzonych stypendiami
Ełk 31/10/2017

Zdolni, pracowici i wyróżniający się dobrym zachowaniem- tak w wielkim skrócie opisać można uczniów nagrodzonych stypendiami. Wsparcie finansowe otrzymało 75 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Ełk. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w poniedziałek (30.10.) w Urzędzie Gminy.

– Każdemu z wyróżnionych uczniów przyznane zostało jednorazowe wsparcie w wysokości tysiąca złotych- mówi Magdalena Fuk zastępca wójta Gminy Ełk.

Wsparcie finansowe w postaci stypendium otrzymali uczniowie uzdolnieni matematycznie i przyrodniczo. Warunkiem otrzymania stypendium była średnia ocen na poziomie minimum 4,4, zdobycie przynajmniej jednej oceny celującej lub bardzo dobrej z przedmiotów wiodących, czyli matematycznych bądź przyrodniczych oraz co najmniej dobra ocena z zachowania. Nie bez znaczenia były wyniki w konkursach czy olimpiadach przedmiotowych. A na co zdobyte stypendium zamierzają przeznaczyć nagrodzeni uczniowie?

Stypendium jest nagrodą ale jednocześnie formą motywacji dla młodych uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce i ciągłego doskonalenia się.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook