70-tka Ekonomiaka
Ełk 09/10/2017

Zjazd absolwentów Zespołu Szkół nr 5 w Ełku, czyli popularnego Ekonomiaka odbędzie się w najbliższą sobotę (14.10). Pretekstem do spotkania się uczniów i nauczycieli są obchody 70 lecia powstania placówki. Państwowe Gimnazjum Handlowe w Ełku, bo tak brzmiała pierwsza nazwa szkoły, powstało w sierpniu 1947 roku z inicjatywy władz miejscowych. W początkowej fazie tworzenia placówki do nauki zgłosiło się 40 dziewcząt i 1 chłopiec. Z czasem kandydatów przybywało, a klas powstawało coraz więcej.
Obecnie szkoła prowadzi 9 kierunków kształcenia. Od Technika Ekonomisty, poprzez informatyków, logistyków. Ostatnio otwartym kierunkiem jest Technik Poligrafii Cyfrowej.
W zjeździe absolwentów swoją obecność potwierdziło 250 osób. Będzie też około dawnych 50 nauczycieli szkoły – mówi Agnieszka Strzała, nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 w Ełku.

Spotkanie byłych i obecnych uczniów Ekonomiaka w najbliższą sobotę początek godzina 8.00.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook