70-lecie ZPiT „Suwalszczyzna”
Suwałki 25/10/2021

Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna to jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce. Powstał w 1951 r. Laureat nagrody Podlaska Marka, nagrody prezydenta Suwałk Włócznia Jaćwingów oraz medalu Zasłużony dla Miasta. Rekonstruuje suwalskie tradycje taneczne, animuje lokalną społeczność, koncertuje w kraju i za granicą, promując lokalne dziedzictwo kulturowe oraz tradycje Suwałk i regionu. Jak powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, to piękny jubileusz.

Warto podkreślić, że Zespół jest lokalnym symbolem tradycji. Dzisiaj Suwalszczyzna to nowoczesny, wielopokoleniowy zespół tańczących i śpiewających artystów oraz orkiestra, w sumie blisko 100 osób połączonych wspólną pasją – mówi Robert Śliżewski, kierownik artystyczny Suwalszczyzny.

Repertuar grupy obejmuje tańce regionalne z wielokulturowej Suwalszczyzny, narodowe i europejskie tańce salonowe oraz widowiska taneczno-teatralne, opowiadające o tradycjach Suwałk i Suwalszczyzny. Gratulacje członkom zespołu złożył między innymi Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Suwałk.

Szczególne wyróżnienie – Złoty Krzyż Zasługi – odebrała, za zasługi na rzecz zespołu, Maria Lauryn, suwalska społeczniczka, wieloletnia członkini „Suwalszczyzny”.

Obchodom towarzyszy wystawa kostiumów i fotografii w Galerii Patio Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook