70-lecie Cechu
Suwałki 12/09/2017

za zdj. od lewej: Adam Ołów, Andrzej Lewkowski, starsi cechowi oraz Bożena Rutkowska, dyrektor organizacji

70-lecie obchodzi Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach. Z liczby 1260 zakładów zrzeszonych w 1989 r., do chwili obecnej pozostały 93 zakłady. W Izbie zrzeszonych jest razem 17 cechów z byłego województwa suwalskiego, łomżyńskiego białostockiego. – Podstawowym zadaniem jest utrwalanie więzi środowiskowych – mówią Bożena Rutkowska, dyrektor organizacji oraz Andrzej Lewkowski, starszy cechowy.

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook