SOWA zawita do Suwałk
Suwałki 24/09/2021

Suwałki znalazły się w gronie miast, w których powstanie SOWA, czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

SOWA, to wspólny, pilotażowy projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Zakłada on stworzenie do 2023 r. ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, w których dzieci, młodzież i dorośli będą mogli zdobywać wiedzę poprzez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie.

SOWY powstaną przy już funkcjonujących instytucjach, takich jak domy kultury, biblioteki czy muzea. W każdej placówce mieścić się będzie wystawa oraz przestrzeń swobodnego eksperymentowania, w której odbywać się będą także różnorodne zajęcia.

Suwałki, jako jedno z 32 miast w kraju, znalazło się wśród zwycięzców w konkursie na stworzenie takiej strefy. Wystawa będzie się mieścić w Parku Naukowo-Technologicznym. Przewidywany termin otwarcia to
pierwszy kwartał 2022 roku.

Suwalskie minicentrum nauki będzie dostępne prze co najmniej 5 lat.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook