6 milionów złotych na działalność bibliotek pedagogicznych
woj. warmińsko-mazurskie 14/01/2021

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego dofinansuje działalność bibliotek pedagogicznych. Wraz z początkiem roku placówki otrzymają wsparcie w kwocie 2 milionów złotych. Ponad 150 tysięcy złotych trafi m.in. do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ełku.

W tej transzy dofinansowane zostaną też biblioteki pedagogiczne w Giżycku, Olecku, Piszu i Gołdapi.

– Pieniądze są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością placówek – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

W sumie w całym 2021 roku na wsparcie bibliotek pedagogicznych z Warmii i Mazur samorząd województwa zabezpieczył w budżecie kwotę 6 milionów złotych.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook