„Nowe życie bez przemocy”
Suwałki 02/07/2020

Konkurs dotyczący profilaktyki przemocowej wygrał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Rozstrzygnęło go Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu „Nowe życie bez przemocy” odbędą się konsultacje psychologiczne i prawne. Powstanie grupa wsparcia dla osób uwikłanych w problem przemocy oraz terapia rodzin. Odbędzie się też szkolenie służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mający na celu podnoszenie kompetencji zawodowych. – To nie jedyny program na rzecz osób zagrożonych przemocą – mówi Leszek Lewoc, dyrektor MOPR.

Działania skierowane są zarówno do sprawców, jak i ofiar przemocy domowej.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2022. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook