39 uczniów otrzymało stypendia
Ełk 30/10/2019

39 uczniów ełckich szkół otrzymywać będzie stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce.

Mowa o młodzieży, uczęszczającej do placówek oświatowych administrowanych przez miasto – szkół podstawowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych.

Do ełckiego ratusza wpłynęło w sumie 89 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Ostatecznie zdecydowano o wyróżnieniu 39 najlepszych.

– Wsparcie finansowe trafia do najzdolniejszych – dodaje Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

Łączna kwota przyznanych stypendiów to ponad 27 tys. zł.

Kolejny nabór wniosków zaplanowano w styczniu, a dotyczyć będzie okresu wypłat od stycznia do czerwca 2020 roku. O stypendium starać się mogą uczniowie, którzy są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego. Ale to nie wszystko. Warunkiem koniecznym są również bardzo dobre wyniki w nauce- średnia za ostatni rok szkolny nie może być mniejsza niż 4,5. Uczeń musi mieć również co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić dyrektor szkoły, rada rodziców, rodzice, fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty, wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2020. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook