37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Suwałki 13/12/2018

W czwartek (13.12.18) mija 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 13 grudnia 1981 roku na polecenie pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy jakim była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, generał Wojciech Jaruzelski wprowadził w całym kraju stan nadzwyczajny.

Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski i groźby interwencji Układu Warszawskiego. W rzeczywistości komuniści obawiali się utraty władzy i narastających protestów. Na ulicach polskich miast pojawili się żołnierze, czołgi i wozy bojowe piechoty. Doszło też do strajków i manifestacji, w czasie których zginęło kilkadziesiąt osób, a blisko 10 tysięcy zostało internowanych. W Województwie Suwalskim aresztowano około stu osób – mówił Jarosław Schabieński, historyk i naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

W Suwałkach, jak mówił Jarosław Schabieński nie doszło do większych strajków, a poziom oporu mieszkańców był niewielki.

Dziś o godzinie 18.00 w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar stanu wojennego, po której zostaną złożone kwiaty pod obeliskiem księdza Jerzego Popiełuszki.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook