30 milionów złotych na szkolenia
Suwałki 31/08/2017

Ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Suwalszczyzny będzie mogło otrzymać dofinansowanie na szkolenia zawodowe, naukę języków obcych i studia podyplomowe. Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na ten cel prawie 30 milionów złotych. Oferta skierowana jest do mieszkańców subregionu suwalskiego, którzy ukończyli 18 lat, pracują, są rolnikami lub bezrobotnymi. Liderem przedsięwzięcia jest miasto Suwałki a partnerami powiaty suwalski, sejneński, augustowski, moniecki, grajewski i Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”. Dziś samorządowcy spotkali się, aby zainaugurować program. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk nie krył, że to rekordowa kwota wsparcia.

Dystrybucją środków na szkolenia zajmą się powołane w tym celu centra doradcze.

O warunkach skorzystania ze środków mówił Cezary Cieślukowski ze Stowarzyszenia Euroregion Niemen. Jak powiedział, uczestnicy programu będą mogli wykorzystać od 9  do 15 tysięcy złotych.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook