30-lecie Przedszkola nr 8
Suwałki 15/06/2018

30-lecie świętowało w czwartek (14.06) Przedszkole numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Z tej okazji w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się okolicznościowa akademia. Były oficjalne wystąpienia, gratulacje, podziękowania i kwiaty. Przedszkole numer 8 z Oddziałami Integracyjnymi, to placówka z tradycjami, która od roku 1988 wychowała kilka pokoleń. Ze względu na integracyjny charakter placówki oddziały liczą 20-oro dzieci, w tym maksymalnie pięcioro ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nad rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna nastawiona na nowatorskie działania edukacyjne gwarantując wysoką jakość opieki. Placówka promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym, stwarza dzieciom możliwość samorealizacji poprzez uczestnictwo w ciekawych zajęciach, zajęciach dodatkowych, warsztatach, kołach zainteresowań, konkursach, olimpiadach, festiwalach. Koncepcja placówki ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

O szczegółach – Urszula Rutowska, dyrektor placówki.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook