3 Maja w Suwałkach
Suwałki 04/05/2021

Obchody święta Konstytucji 3 Maja odbyły się w poniedziałek (03.05) w Suwałkach. Była msza święta w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra i okolicznościowa uroczystość pod Dębem Wolności, gdzie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji i delegacje harcerskie. Ze względu na pandemię obchody były ograniczone. Głos zabrał Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, który w krótkich słowach przypomniał okoliczności ustanowienia pierwszej, polskiej konstytucji. Mówił o zmianach, jakie niosła i jej celu, jakim było ratowanie Polski. Historia pokazała, że Konstytucja 3 Maja obowiązywała ledwie 14 miesięcy, a później kraj popadł w 123-letnią niewolę. Czesław Renkiewicz podkreślał jednak, że przyjęta 230 lat temu ustawa była wielkim dziełem, z którego należy być dumnym, a przyjęte wówczas zasady podziału władzy na sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą obowiązują do dzisiaj. – I niech tak dalej pozostanie – zakończył wystąpienie prezydent.

Prezydent złożył też życzenia w imieniu parlamentarzystów z regionu, którzy nie mogli przybyć na obchody. Ustanowiona w 1791 roku pierwsza w Europie, druga na świecie Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto, ograniczyła demokrację szlachecką i zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną. Była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Chociaż obowiązywała krótko, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i powodem do dumy narodowej.

Nasi Partnerzy


Copyright © 2023. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook