1,5 mln dla organizacji pozarządowych
Ełk 08/02/2016

ratuszz

Ponad półtora miliona złotych planuje w tym roku przeznaczyć ełcki ratusz na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dzięki tym środkom w mieście prowadzone są działania m.in. z zakresu sportu, kultury, oświaty, zdrowia, pomocy i polityki społecznej, profilaktyki uzależnień oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dziś w Urzędzie Miasta podpisano umowy na realizację 24 takich projektów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to prawie 290 tysięcy złotych.

– Miasto zleca organizacjom zadania, które są przypisane samorządowi, dlatego współpraca niesie obopólne korzyści – mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

 

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta dwa projekty zrealizuje Stowarzyszenie ALTERNATYWA. Pierwszy z nich dotyczy prowadzenia Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej. Placówka obejmie pomocą osoby młode, które mają problem z uzależnieniami.

Drugi projekt będzie nastawiony na profilaktykę – mówi Wiktor Kurczak, prezes Stowarzyszenia Alternatywa.

Wsparcie otrzymał także ełcki SALOS, który organizuje zajęcia sportowe dla dzieci.

Mówi ks. Marcin Koncewicz z Salezjańskiej Organizacji Sportowej.

 

Lista organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje:

1. Ełckie Towarzystwo Muzyczne
2. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
3. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
4. Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej FALA
5. Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz”
6. Mazurskie Towarzystwo Naukowe
7. Stowarzyszenie SREBRNE POKOLENIE
8. Polskie Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
9. Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP
10. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS
11. Stowarzyszenie ALTERNATYWA
12. Stowarzyszenie Adelfi
13. Ełckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonymi Marginalizacją OSTOJA
14. SALOS Ełk
15. UKS RONA 03
16. UKS THOR Szkoła Walki
17. UKS NENUFAR 5
18. UMKS FPP MIKRO EŁK
19. Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej AKTYWNI
20. Stowarzyszenie Przystań – Szeligi – Buczki
21. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet SIGNORA

 

Nasi Partnerzy


Copyright © 2024. Bayer FM wykonany przez : Marek Panasiewicz

Facebook